November 21, 2014

തീ തുപ്പും ബലൂണുകൾ

  ''പണ്ട് അമ്പല പറമ്പിൽ കണ്ട ബലൂണുകളല്ലിവ 
കാലം മാറി കോലവും മാറി
ഇവയിപ്പോൾ തീ തുപ്പും ബലൂണുകൾ !! ''

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...